5 điều cần biết về khoản vay của các bộ lạc (phần 1)

Các khoản vay của bộ lạc đến từ những người cho vay thuộc sở hữu của các bộ lạc người Mỹ bản địa, ví dụ như thổ dân da đỏ. Chúng thường được quảng cáo là một giải pháp thay thế cho các khoản vay ngắn hạn cho những người cần tiền mặt khẩn cấp.

1. Một số người cho vay bộ lạc đã yêu cầu miễn trừ các quy định của tiểu bang và liên bang

Các công ty cho vay Payday vốn dĩ tính phí cực kỳ cao. CFPB đã phát hiện ra rằng những khoản vay chi phí cao này có thể dẫn đến việc đảo nợ và bẫy nợ vô tận. Tuy nhiên, các tiểu bang đã bắt đầu gây áp lực nên những người cho vay ngắn hạn để cố gắng hạn chế các hoạt động cho vay, với các đạo luật điều chỉnh số tiền cho vay ngắn hạn cũng như lãi và phí. Trên thực tế, 37 bang hiện đã có luật cho vay ngắn hạn.

Nhưng một số người cho vay bộ lạc cho biết những luật này không áp dụng cho họ. Họ nói rằng họ được sở hữu và điều hành hoàn toàn bởi một chính quyền bộ lạc riêng và do đó, có quyền miễn trừ có chủ quyền đối với các luật của nhà nước này. Nhưng không phải tất cả các khu vực pháp lý đều chấp nhận lập luận này. Cần kiểm tra với tiểu bang của bạn để xem liệu việc cho vay của bộ lạc có được cho phép hay không.

2. Bạn có thể bị tính lãi suất cao ngất ngưởng

Do những bất đồng về quy định, các khoản vay của bộ lạc có thể đắt hơn các khoản vay ngắn hạn. CFPB cho biết những người cho vay ngắn hạn thường tính phí 15 đô la cho khoản vay 100 đô la. Điều đó tương đương với mức lãi suất gần 400% cho khoản vay hai tuần.

Thế nhưng, các khoản vay của bộ lạc có thể còn có chi phí cao hơn nữa. Qua dữ liệu của một số vụ kiện, CFPB cho biết, lãi suất cho vay trả góp của các bộ lạc này nằm trong khoảng từ 440% đến 950%. Một số người cho vay bộ lạc ở một số khu vực pháp lý nhất định hiện đang tính tỷ lệ phần trăm hàng năm là gần 800% APR.

Các khoản vay của bộ lạc đến từ những người cho vay thuộc sở hữu của các bộ lạc người Mỹ bản địa
Theme: Overlay by Kaira
Extra Text