Một số khoản vay tiêu dùng phổ thông

Trong các loại khoản vay thì vay tiêu dung là phổ biến nhất. Vậy có bao nhiêu hình thức vay tiêu dung?

1. Thế chấp

Thế chấp được sử dụng bởi người tiêu dùng để trả cho việc mua nhà. Bởi vì hầu hết các ngôi nhà có giá cao hơn nhiều so với số tiền người bình thường kiếm được trong một năm, các khoản thế chấp được thiết kế để giúp người mua nhà bằng cách phân bổ chi phí trong nhiều năm. Khoản vay mua nhà phổ biến nhất là thế chấp có lãi suất cố định 30 năm. Khoản vay này được hoàn trả thành nhiều lần cố định hàng tháng trong suốt 30 năm trong một quy trình gọi là khấu hao. Các khoản thế chấp có thời hạn dài 15 hoặc 20 năm cũng được cung cấp, nhưng ít phổ biến hơn rất nhiều vì thanh toán hàng tháng cao hơn nhiều so với thời hạn 30 năm.

Có ba loại thế chấp chính: thế chấp thông thường, được hỗ trợ bởi Fannie Mae và Freddie Mac; Các khoản vay FHA, được thiết kế cho các cá nhân nghèo có thu nhập thấp hoặc tín dụng và được hỗ trợ bởi Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang; và các khoản vay VA, dành cho cựu chiến binh và được Bộ Cựu chiến binh hỗ trợ. Các khoản vay FHA tốt cho những người muốn thực hiện thanh toán thấp hơn, trong khi các khoản thế chấp thông thường có giá cả phải chăng hơn cho những người thực hiện thanh toán xuống hơn 20%.

2. Cho vay cá nhân

Cho vay cá nhân là loại cho vay linh hoạt nhất trên thị trường cho vay tiêu dùng. Các khoản vay cá nhân có thể được vay để hợp nhất nợ, chi phí sinh hoạt hàng ngày, kỳ nghỉ hoặc xây dựng tín dụng, và ti tỉ thứ khác. Các điều khoản của khoản vay cá nhân khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, mặc dù thời hạn thường là dưới 10 năm và số tiền tối đa thường được giới hạn ở mức 100.000 đô la.

Một cách sử dụng phổ biến của một khoản vay cá nhân là để củng cố nợ thẻ tín dụng hiện có. Lãi suất thẻ tín dụng có thể nhanh chóng tích lũy khi số dư chưa được trả hết, vì vậy các khoản vay cá nhân thường là một cách hợp lý hơn để trả nợ. Tùy thuộc vào người cho vay, các khoản vay cá nhân có thể được bảo đảm hoặc không có bảo đảm. Các khoản vay không được bảo đảm bằng tài sản thế chấp có lãi suất cao hơn, vì chúng rủi ro hơn cho người cho vay.

Một số loại cho vay tiêu dùng phổ thông
Theme: Overlay by Kaira
Extra Text