Các loại cho vay (phần 2)

Trong khi các khoản cho vay có mục đích chung thường được cung cấp và cấp với thời hạn ngắn hơn, các khoản vay cho mục đích cụ thể thường có kỳ hạn dài hơn.

Các khoản cho vay theo mục đích cụ thể

Các khoản cho vay có mục đích cụ thể là các khoản cho vay mà tiền chỉ được cấp cho một mục đích cụ thể. Chúng thường có lãi suất thấp hơn một chút so với các khoản cho vay có mục đích chung.

Cho vay tiêu dùng
Loại cho vay này thường được cấp trên cơ sở hóa đơn chiếu lệ cho việc mua một số hàng hóa hoặc trên cơ sở đề nghị của người bán. Các khoản vay này được cấp cho các mục đích khác nhau như mua đồ nội thất, đồ dùng gia đình, thiết bị kỹ thuật, thiết bị ô tô, vật liệu xây dựng, v.v.

Các loại cho vay

Cho vay mua xe cơ giới
Loại cho vay này được cấp trên cơ sở hóa đơn chiếu lệ mua xe do người bán cấp hoặc trên cơ sở thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu đối với phương tiện là đối tượng cho vay.

Khoản vay sinh viên
Khoản vay này thường được dành cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khan. Chúng được cấp để thanh toán chi phí học tập ở trong nước và nước ngoài. Ngoài ra nó cũng giúp sinh viên trang trải những chi phí hang ngày.

Các khoản cho vay mua nhà

Khoản vay này được cấp để mua, xây dựng hoặc tu sửa nhà cửa. Nếu số tiền vay được cấp không được thanh toán đầy đủ trực tiếp vào tài khoản của người bán hoặc nhà thầu, việc sử dụng số dư phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp chủ sở hữu ngôi nhà không thể chi trả cho số tiền vay còn lại thì sẽ có nguy cơ bị tịch thu ngôi nhà.