Khi nào khoản vay sinh viên tốt hơn một loại cho vay khác?

Các khoản vay liên bang thường đưa ra mức lãi suất tương đối thấp và không yêu cầu kiểm tra tín dụng (trừ khoản vay PLUS) hoặc một người ủy thác. Một người vay có thể có tùy chọn có tất cả các khoản vay liên bang của họ hợp nhất thành một khoản tiền cho mục đích trả nợ. Tùy thuộc vào nghề nghiệp của bạn, chính phủ liên bang thậm chí có thể xóa các khoản vay nếu bạn đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Các khoản vay trực tiếp được trợ cấp: Mọi người nghĩ đến việc làm dịch vụ công cộng (chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) có thể muốn xem xét những điều này vì họ có thể được xóa số dư còn lại.

Các khoản vay trực tiếp không được chứng nhận: Sinh viên không gặp khó khăn về tài chính, những người cần vay nhiều hơn giới hạn cho các khoản vay được trợ cấp, cũng có thể muốn xem xét các khoản này vì bạn có thể đủ điều kiện nhận thêm tới 2.000 đô la một năm. Đây có thể là những điều tốt cho những học sinh không được coi là người phụ thuộc của Hồi giáo

Cho vay PLUS: Các chuyên gia tài chính cho rằng các khoản vay PLUS nên được xem xét sau khi các lựa chọn Cho vay trực tiếp của sinh viên đã hết. Phụ huynh của sinh viên trong các trường đại học tư thường nhìn vào các khoản vay PLUS để bổ sung chi phí. Lãi suất 7% có thể rẻ hơn một số khoản vay tư nhân.

Cho vay Perkins: Những người xem xét các lĩnh vực như giảng dạy, thực thi pháp luật và quân đội có thể có một phần hoặc tất cả các khoản vay của họ bị hủy dựa trên nhiều năm phục vụ.

Cho vay tư nhân: Loại viện trợ này thường tốt nhất cho những người có tín dụng tốt, những người có thể nộp đơn xin viện trợ liên bang, có thể nhận được học bổng hoặc trợ cấp, hoặc khai thác những gì họ có thể nhận được từ chính phủ.

Tìm hiểu về khoản vay sinh viên