Công ty cho vay tốt nhất để hợp nhất nợ: Marcus

Tại sao bạn nên chọn Marcus là phương án tốt nhất để hợp nhất nợ? Khi bạn thực hiện khoản vay hợp nhất nợ với Marcus, công ty sẽ gửi khoản thanh toán cho tối đa 10 chủ nợ của bạn, giúp bạn dễ dàng thanh toán các tài khoản lãi suất cao.

Một số đặc điểm khác của Marcus:

Lãi suất cạnh tranh – Marcus cung cấp lãi suất cạnh tranh, nhưng bạn cần có tín dụng tốt để đủ điều kiện nhận lãi suất thấp nhất. Và bạn thường sẽ trả lãi suất cao hơn cho các khoản vay có thời hạn dài hơn.

Yêu cầu tín dụng tốt – Nói chung, bạn cần có tín dụng khá mạnh để đủ điều kiện vay vốn với công ty. Theo báo cáo thường niên của Goldman Sachs 2019, 85% người đã đảm bảo khoản vay thông qua Marcus có điểm FICO® từ 660 trở lên.

Mức phí tốt – Marcus không tính phí đăng ký, trả trước hoặc phí trả chậm. Nhưng nếu bạn thanh toán chậm hoặc bỏ lỡ một khoản thanh toán, tài khoản của bạn sẽ tích lũy thêm tiền lãi sẽ đến hạn với lần thanh toán cuối cùng của bạn.

Khả năng đăng ký sơ tuyển – Trước khi nộp đơn đăng ký khoản vay chính thức, bạn có thể xem tỷ lệ ước tính và các điều khoản mà bạn có thể đủ điều kiện để áp dụng mà không ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn. Bạn cần nhớ rằng điều khoản cuối cùng của bạn có thể thay đổi sau khi bạn chính thức nộp đơn.

Có thể trì hoãn thanh toán đúng hạn – Sau 12 tháng liên tiếp thanh toán đúng hạn và đầy đủ, bạn có thể hoãn một lần thanh toán mà không phải trả thêm lãi suất cho số tiền bạn trả chậm.

Công ty cho vay tốt nhất để hợp nhất nợ: Marcus