5 điều cần biết về khoản vay của các bộ lạc (phần 2)

3. Thường là các khoản vay ngắn hạn

Nhiều khoản vay của bộ lạc được thiết lập dưới dạng cho vay trả góp – thay vì các khoản vay yêu cầu hoàn trả toàn bộ khi bạn nhận được kỳ lương tiếp theo, như với các khoản vay ngắn hạn. Điều này có nghĩa là bạn thường có thời hạn dài hơn với các khoản vay bộ lạc so với khoản vay ngắn hạn. Tuy nhiên, thời hạn cho vay thường là dưới một năm. Nhưng với lãi suất cao như vậy, có lẽ bạn sẽ không muốn kéo dài khoản vay bộ lạc trong một thời gian dài. Bạn có thể hoàn trả càng nhanh thì bạn càng phải trả ít tiền lãi hơn.

Trên thực tế, nếu bạn đọc thông tin chi tiết trên các trang web cho vay của bộ lạc, một số người cho vay sẽ nói rằng đây là những hình thức tín dụng đắt tiền và không phù hợp với nhu cầu tài chính dài hạn.

Nhiều khoản vay của bộ lạc được thiết lập dưới dạng cho vay trả góp
Nhiều khoản vay của bộ lạc được thiết lập dưới dạng cho vay trả góp

4. Dành cho số tiền nhỏ

Mặc dù một số người cho vay bộ lạc có thể cung cấp số tiền cao hơn, nhưng chúng ta thường thấy các khoản vay tương đối thấp được quảng cáo.

Các khoản vay có thể được quảng cáo cho các nhu cầu khẩn cấp, như sửa chữa ô tô hoặc chăm sóc y tế, và thường ở trong khoảng 1.000 đô la.

5. Có thể đăng ký trực tuyến

Bạn không cần phải sống trong một bộ lạc để đăng ký khoản vay của bộ lạc đó. Hầu hết những người cho vay bộ lạc chấp nhận đơn đăng ký trực tuyến – cho dù bạn có phải là thành viên của bộ lạc hay không.

Một số người cho vay bộ lạc hứa sẽ cấp vốn nhanh chóng khi được phê duyệt, với khả năng tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng của bạn ngay trong ngày theo một số điều kiện nhất định hoặc ngay trong ngày làm việc tiếp theo, tùy thuộc vào người cho vay.