Tag: sinh viên

Khi nào khoản vay sinh viên tốt hơn một loại cho vay khác?

Các khoản vay liên bang thường đưa ra mức lãi suất tương đối thấp và không yêu cầu kiểm tra tín dụng (trừ khoản vay PLUS) hoặc một người ủy thác. Một người vay có thể có tùy chọn có tất cả các khoản vay liên bang của họ hợp nhất thành một khoản tiền cho mục đích trả nợ. Tùy thuộc vào nghề nghiệp của bạn, chính phủ liên bang thậm chí có thể xóa các khoản vay nếu bạn đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Các khoản vay trực tiếp được trợ cấp: Mọi người nghĩ đến việc làm dịch vụ công cộng (chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) có thể muốn xem xét những điều này vì họ có thể được xóa số dư còn lại.

Các khoản vay trực tiếp không được chứng nhận: Sinh viên không gặp khó khăn về tài chính, những người cần vay nhiều hơn giới hạn cho các khoản vay được trợ cấp, cũng có thể muốn xem xét các khoản này vì bạn có thể đủ điều kiện nhận thêm tới 2.000 đô la một năm. Đây có thể là những điều tốt cho những học sinh không được coi là người phụ thuộc của Hồi giáo

Cho vay PLUS: Các chuyên gia tài chính cho rằng các khoản vay PLUS nên được xem xét sau khi các lựa chọn Cho vay trực tiếp của sinh viên đã hết. Phụ huynh của sinh viên trong các trường đại học tư thường nhìn vào các khoản vay PLUS để bổ sung chi phí. Lãi suất 7% có thể rẻ hơn một số khoản vay tư nhân.

Cho vay Perkins: Những người xem xét các lĩnh vực như giảng dạy, thực thi pháp luật và quân đội có thể có một phần hoặc tất cả các khoản vay của họ bị hủy dựa trên nhiều năm phục vụ.

Cho vay tư nhân: Loại viện trợ này thường tốt nhất cho những người có tín dụng tốt, những người có thể nộp đơn xin viện trợ liên bang, có thể nhận được học bổng hoặc trợ cấp, hoặc khai thác những gì họ có thể nhận được từ chính phủ.

Tìm hiểu về khoản vay sinh viên

Những thông tin cơ bản về hình thức cho vay sinh viên tại Mỹ

Cho vay sinh viên là hình thức cho vay khá thông dụng ngày nay tại Mỹ. Sau đây là một số thông tin cơ bản bạn cần biết về cho vay sinh viên.

Hầu hết những người vay tiền cho sinh viên lựa chọn vay các khoản vay sinh viên, với lãi suất cố định và không phải trả cho đến vài tháng sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là những ưu điểm của cho vay sinh viên so với các hình thức cho vay khác.

Hai loại chính của các khoản vay sinh viên là các khoản vay được trợ cấp và các khoản vay không trợ cấp. Hình thức cho vay trợ cấp dành cho sinh viên có nhu cầu tài chính cao nhất, vì chính phủ thực hiện thanh toán lãi cho khoản vay trong khi sinh viên vẫn còn đi học.

Các khoản vay không trợ cấp dành cho người vay sinh viên trung bình bất kể tình hình tài chính. Sinh viên đại học vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ được phép vay tổng số tiền lên tới 31.000 đô la trong suốt quá trình tập của họ, với giới hạn 23.000 đô la cho các khoản vay không trợ cấp. Các khoản vay liên bang cho sinh viên sẽ có cùng mức lãi suất.

Do giới hạn của các khoản vay liên bang, một số sinh viên chọn vay vốn tại các công ty tư nhân. Các khoản vay tư nhân thường đưa ra mức lãi suất thấp hơn một chút so với các khoản vay liên bang, mặc dù lãi suất phụ thuộc vào tình hình tài chính của mỗi cá nhân. Các khoản vay sinh viên từ người cho vay tư nhân cũng có thể được vay với lãi suất thay đổi, có nghĩa là thanh toán lãi tăng hoặc giảm tùy thuộc vào lãi suất hiện tại của thị trường. Giới hạn cho vay tư nhân khác nhau từ người cho vay để người cho vay.

Tìm hiểu về hình thức cho vay sinh viên
Theme: Overlay by Kaira
Extra Text