Các giải pháp thay thế cho các khoản vay khẩn cấp cho tín dụng xấu (phần 2)

Đề nghị một khoản vay hoặc tạm ứng với sếp của bạn

Nếu bạn đang làm công ăn lương, chủ lao động có thể giúp bạn giải quyết khó khăn tài chính ngắn hạn. Trước khi bạn theo đuổi một khoản vay khẩn cấp, hãy kiểm tra với sếp của bạn để xem liệu họ có thể cho vay hoặc tạm ứng vào lần trả lương tiếp theo của bạn hay không.

Và nếu bạn là nhân viên toàn thời gian hoặc bán thời gian của liên bang nào đó tại Hoa Kỳ, bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản vay khó khăn không lãi suất lên đến 1.500 đô la thông qua quỹ Hỗ trợ và Giáo dục Nhân viên Liên bang. Bạn cũng có thể kiểm tra các khoản vay ưu đãi khác tại địa phương của mình.

Sử dụng thẻ tín dụng

Bạn cũng có thể cân nhắc thẻ tín dụng thay vì khoản vay khẩn cấp. Mặc dù thẻ tín dụng có thể đi kèm với lãi suất cao, nhưng những mức lãi suất này thường ít tốn kém hơn so với các hình thức cho vay khác như các khoản vay ngắn hạn và cho vay tiêu dùng. Bạn cũng có thể đăng ký thẻ tín dụng mới với ưu đãi APR giới thiệu thấp hoặc không lãi suất.

Sử dụng thẻ tín dụng có thể mang lại sự cứu trợ ngắn hạn mà bạn cần. Nhưng nếu bạn có ý định sử dụng, hãy đảm bảo rằng bạn có kế hoạch thanh toán hết số dư của mình một cách nhanh chóng để không bị tích lũy quá nhiều tiền lãi.

Trên đây là một số lựa chọn thay thế khác thay vì khoản vay khẩn cấp cho những người có tín dụng kém. Việc lựa chọn khoản vay nào tùy thuộc vào hoàn cảnh và nhu cầu của từng khách hàng.

Cho vay khẩn cấp