Vay mua xe mới so với vay mua ô tô cũ, lựa chọn nào cho bạn?

Thay vì mua ô tô mới với giá rất cao, bạn có thể lựa chọn mua ô tô cũ với giá thấp hơn. Tuy nhiên khoản vay nào có lợi hơn so với bạn?

Để cân nhắc giữ vay mua ô tô mới và ô tô đã qua sử dụng, hãy cùng xem xét ví dụ sau:

Giả sử bạn muốn mua một chiếc ô tô mới với giá 20 nghìn đô la và cần một khoản vay trong vòng 6 năm. Một lựa chọn khác đó là một khoản vay 4 năm cho chiếc ô tô đã qua sử dụng 2 năm. Cả hai đều có khoản thanh toán hàng tháng tương tự nhau, nhưng những gì có vẻ như tiết kiệm $ 5k thực sự là hơn $ 7k khi bạn tính đến tổng số thanh toán:

Ô tô mới có giá 20.000 đô la với thời hạn cho vay 6 năm. Bạn sẽ cần thanh toán hàng tháng là 273 đô la, như vậy tổng thanh toán là 25,651 đô la. Giá trị khi kết thúc kỳ hạn khi mua ô tô mới là 7,218 đô la và lỗ ròng bạn phải chịu là 18,433 đô la.

Ô tô đã qua sử dụng có giá 15.000 đô la và thời hạn cho vay 4 năm. Thanh toán hàng tháng là 287 đô la là tổng thanh toán là 18,497 đô la. Giá trị khi kết thúc kỳ hạn 8,202 đô la. Lỗ ròng 10.295 đô la.

Nhìn vào những con số trên, bạn hoàn toàn có thể so sánh được hai khoản vay. Tiếp theo, bạn hãy tính khấu hao. Sau khi bạn trả hết xe trong sáu năm, chiếc xe trị giá 20 nghìn đô la sẽ trị giá 7.218 đô la, lỗ ròng 18.433 đô la. Chiếc xe trị giá 15 nghìn đô la thực sự có giá trị hơn ở mức 8.120 đô la sau bốn năm, lỗ ròng 10.295 đô la.

Khoản chênh lệch hơn 7000 đô la đó chỉ biến thành hơn 8000 đô la.

Quyết định được đưa ra cho dù bạn sẽ trả thêm 8.138 đô la và mang khoản nợ thêm hai năm nữa để lái chiếc xe mới đó. Hoặc bạn có thể lựa chọn lấy một chiếc xe đã hai năm tuổi và tiết kiệm tiền.

Vay mua xe mới so với vay mua ô tô cũ
Theme: Overlay by Kaira
Extra Text